ล่องแก่งหนานมดแดง ตั้งอยู่ที่ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม การล่องแก่งที่นี่ไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่อื่น ๆ เพราะไม่มีน้ำป่าไหลหลากแน่นอน ด้วยน้ำในลำห้วยน้ำใสซึ่งเป็นห้วยที่เราจะล่องแก่งกันนั้น ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

ซึ่งสามารถควบคุมระดับน้ำได้ อีกทั้งระดับการล่องแก่งที่นี่ยังอยู่ที่ระดับ 2-3 ไม่อันตรายมาก และยังมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งดูแลอย่างใกล้ชิด จึงสามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว ตั้งแต่อายุ 5 ขวบขึ้นไปก็สามารถเล่นได้